Schepen in pentekeningen

De Engelse marine sleper Setter. Pentekening op papier 29,5 x 40 cm

De zeesleepboot m.s. Poolzee (1946-1967, 328 BRT, 1000 pk) van L.Smit & Co's Internationale Sleepdienst uit Rotterdam.  Pentekening op papier 29,5 x 40 cm


Havendienst 17 van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR), Pentekening op papier 29,5 x 40 cm

Willem Brarendsz (I)  Pentekening  29,5 x 40 cm

ss Martaban (1950)  Pentekening  29,5 x 40 cm

Barbara McAllister (1966) McAllister Towing & Transportation Comp.Inc. New York, Usa (ex YTB 788 US Navy)

Belfast Car Ferry "Saint Colum I" (1973)  29,5 x 40 cm

"Oceanic"    bergingssleepboot.

Bugsier Reederei & Bergungs GmbH (1969)   29,5 x 40 cm

Drado (1975) Smit International sleepdienst, 2470 pk (29,5 x 40 cm)

Fairplay-93, (2022) Imo 99499340,  pentekening 29,5 x 40 cm

Hydrivac 4,  pentekening 29,5 x 40 cm

Mecklenburg (1922 - 1960) NV Stoomvaart Mij Zeeland, Vlissingen 

 29,5 x 40 cm

Zeesleper Zwarte Zee (1933 - 1966) L Smit & Co's Internatioinale Sleepddiennst, Rotterdam.    29,5 x 40 cm